Oslo Kommune Logo
Myte

Solceller lønner seg ikke i Norge

Slapp av, vi har mer enn nok sol i Norge til at solceller er lønnsomt.
Dette næringsbygget på Skøyen i Oslo har fått 79 solcellepaneler på taket. Foto: Martine Kolstad
1
Myte

Det er for mørkt

Det er i hovedsak breddegraden som avgjør intensiteten på solinnstrålingen, men også årstid, døgnvariasjoner, vær og helningsvinkel påvirker effekten til et solenergianlegg. Til tross for mørketiden, er det mer sollys her i nord enn man skulle tro. Totalt sett er det faktisk flere soltimer ved polarsirkelen enn ved ekvator. I tillegg er solceller mer effektive ved lave temperaturer. Maksimal effekt av solcellene får man ved temperaturer under fem grader,.

En kald, men solrik vinterdag med reflekterende snø kan derfor gi høy ytelse fra solcellene. I tillegg åpner det opp for nye typer solceller som kan utnytte det indirekte sollyset som reflekteres fra bakken bedre enn de konvensjonelle solcellene. På Svalbard, med sine snødekte fjellsider og kalde luft, vil solcellene sommerstid har høyere virkningsgrad enn solceller i Sør-Europa. Nettopp derfor har Svalbard lufthavn installert solceller som dekker opp til 75 prosent av flyplassens forbruk.

For solceller er temperaturer over 25 grader ikke optimale. Hvis det blir varmere enn det, påvirkes effektiviteten negativt og solcellene genererer mindre strøm. Været påvirker også virkningsgraden. Snø og vind, for eksempel. Vind kan være en fordel fordi det kan kjøle ned solcellepanelene. Forskning viser at regn ikke gir problemer fordi solens stråler skinner gjennom regndråpene. Det samme gjelder lag med is. Et tykt lag med snø vil imidlertid kunne blokkere solstrålene. Men dette har egentlig ikke så mye å si når du ser på den totale årsproduksjonen, da vi regner med at snøen bare vil føre til 1-2 prosent lavere produksjon enn du ellers ville hatt.

Et solcelleanlegg på et tak i Norge vil produsere mellom 650 - 1000 kWh/kWp i året. For en enebolig med 20 000 kWh i strømforbruk i året, betyr dette at et solcelleanlegg bestående av 20 paneler vil kunne produsere nok strøm til å dekke 25 prosent av strømforbruket til boligen.

Derfor kan solceller erstatte en stor del av strømforbruket også i norske husholdninger, typisk 15-20 prosent. Har du en helt ny bolig med et lavere strøm- og energibehov, kan andelen strøm som dekkes av solcelleanlegget bli en god del høyere.

2
Myte

Det er for dyrt

Litt enkelt sagt er det to faktorer som avgjør om et solcelleanlegg er lønnsomt: Hvor mye du må betale for anlegget, og hvor mye du vil spare på at det lager gratis strøm til deg. Anlegget er lønnsomt hvis det fører til at du sparer mer penger på strømregningen enn du betalte for anlegget. Et solcelleanlegg har en levetid på omtrent 25 til 30 år, så solcelleanlegget er nødt til å spare inn investeringen i løpet av dette tidsrommet.

La oss se på hvor mye du kan spare ved å installere et solcelleanlegg. Svaret på dette avhenger av hvor mye strøm anlegget vil produsere og hvor mye det ville ha kostet å kjøpe denne strømmen fra et strømselskap. Som vi har sett vil et gjennomsnittlig takanlegg på en enebolig typisk dekke rundt 20 % av strømbehovet til boligen. Det er mer lønnsomt å bruke solenergien til å dekke eget forbruk enn å selge den til andre, derfor vil ikke et energieffektivt hus trenge et veldig stort solcelleanlegg for å oppnå best mulig lønnsomhet.

Den vanskelige delen av utregningen er å beregne hvor mye det ville ha kostet å kjøpe strømmen fra et strømselskap, og hvor mye du derfor vil spare på å heller produsere den selv. For å finne ut av det må vi nemlig prøve å anta hva strømprisen vil bli i fremtiden, og det kan selv ikke ekspertene gi et sikkert svar på. Flere ekspertmiljøer mener likevel at vi må venne oss til høye strømpriser – NVE melder om høyere strømpriser frem mot 2030, og DNV spår økte strømpriser helt frem mot 2050. Årsaken er blant annet at industrien og transportsektoren skal bytte ut fossil energi med strøm for å kutte klimagassutslipp.

Samtidig som vi må forvente høye strømpriser i tiden fremover, har solenergi de siste årene opplevd et dramatisk prisfall. Selv om prisen for solcelleanlegg har stabilisert seg, og til og med gått litt opp i 2021 og 2022, forventes den å synke i årene fremover.

På flate tak monteres solcellepanelene skrått. Her fra Ammerudgrenda i Oslo. Foto: Ellen Omland
3
Myte

Solceller i Norge hjelper ikke klimaet

Nesten all kraftproduksjon i Norge er allerede utslippsfri. Så hjelper det egentlig klimaet hvis vi bygger mer fornybar energi her til lands? Når man skal se på klimaeffekten av ny kraftproduksjon, må man sammenligne med utslippene man unngår ved å ikke produsere kraft fra andre energikilder i stedet.

Mer fornybar kraftproduksjon i Norge, betyr at vi kan eksportere mer ren kraft til utlandet. Norge utveksler nemlig kraft med andre europeiske land – i hovedsak med Danmark, Sverige, England og Tyskland. Selv om disse landene produserer stadig mer utslippsfri kraft, er det behov for fornybar kraft for å fase ut den fossile kraften fra gass og kull. Økt fornybar kraftproduksjon i Norge vil dermed bidra til lavere utslipp i Europa, fordi de kan bruke mer av vår fornybare overskuddskraft - og brenne mindre gass og kull.

Det finnes andre gode klimaargumenter for å bygge ut mer solenergi i Norge. Som nevnt skal norsk industri og transport elektrifiseres frem mot 2050, og under Parisavtalen har Norge forpliktet seg til 50 % utslippskutt innen 2030. Skal vi klare dette, vil vi trenge mye mer fornybar energi i årene som kommer – og her vil solenergi være en viktig del av løsningen.

Oppsummert ser vi altså fire faktorer som taler for at solceller er lønnsomt i Norge:

  1. Det er gode forhold i Norge for strømproduksjon fra solceller.
  2. En gjennomsnittlig norsk bolig kan regne med å få dekket en betydelig andel av strømbehovet sitt fra solceller.
  3. Strømprisen forventes å holde seg høy i årene som kommer.
  4. Solceller har blitt mye billigere de siste årene.

Betyr dette at solceller vil være lønnsomt for deg? Mest sannsynlig, ja! Men selv om solceller vil være lønnsomt for veldig mange, vil det alltid være forholdene på ditt hustak som avgjør om du bør gå til innkjøp av solceller eller ikke. Mange solcelleleverandører har nettverktøy der du kan legge inn adressen din og beregne hvor mye du kan tjene på solceller. Oslo kommunes solkart gir oversikt over solinnstråling på takflatene på Oslos bygninger, og gir et tall på hvor mye strøm du kan produsere via solceller på taket ditt.